ปลาหมอไทยในบ่อเลี้ยงไม่ยาก ราคาดี ปลาหมอไทย (Climbing perch) ชื่อวิทยาศาสตร์ Anabas testudineus (Bloch) เป็นปลาที่รู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั่ว ๆ ไป เป็นปลาที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจาก มีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ ปลาหมอไทยมีชื่อ เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า ปลาสะเด็ด ภาคเหนือเรียกว่า ปลาแข็ง ภาคใต้ตอนล่างเรียกชื่อเป็นภาษายาวีว่า อีแกบูยู รูปร่างลักษณะภายนอกปลาหมอไทยมีลำตัวค่อนข้างแบนลำตัวมีสีน้ำตาลดำหรือคล้ำ ส่วนท้องมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน ลำตัวมีเกล็ดแข็ง กระพุ้งแก้มมีลักษณะเป็นหนามหยักแหลมคมใช้ในการปีนป่าย บริเวณโคนหางมีจุดกลมสีดำ ในหลายพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมบ่อด้วย การสูบน้ำออกจากบ่อให้แห้งซึ่งจะช่วยกำจัดศัตรูปลาที่มีอยู่ในบ่อ จากนั้นหว่านปูนขาวในขณะที่ดินยังเปียก ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน กำจัดวัชพืชและพันธุ์ไม้น้ำ วัชพืชและพันธุ์ไม้น้ำที่มีอยู่ในบ่อจะเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของศัตรูปลาหมอ ไทย เช่น ปลาช่อน กบ งู ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำลดลง เนื่องจากพืชน้ำใช้ออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกับปลา การที่มีพืชน้ำอยู่ในบ่อมากจะเป็นอุปสรรคต่อการให้อาหารและการวิดบ่อจับปลา อีกด้วย ต่อมาก็เป็นการตากบ่อเพื่อทำให้แก๊สพิษในดินบางชนิดสลายตัวไป เมื่อถูกความร้อนและแสงแดดเป็นการฆ่าเชื้อโรคและศัตรูปลาที่ฝังตัวอยู่ในดิน ใช้เวลาในการตากบ่อ 2-3 สัปดาห์ เสร็จแล้วก็สูบน้ำเข้าบ่อให้ได้ระดับ 60-100 [...]

 

ถามตอบเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบึกในบ่อดิน ในกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน นิตยสารเส้นทางเศรษฐี และศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน ได้นำคณะสมาชิกเกือบ 30 คน เสวนาอาชีพสัญจร ตอน…ตามล่าปลาบึก ในบ่อดิน ที่ฟาร์มเลี้ยงปลาของ คุณเม่งฉ่อง นิลพัฒน์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี อาจารย์เสน่ห์ ผลประสิทธิ์ ผู้เพาะขยายพันธุ์ปลาบึกรายแรกของโลก เป็นวิทยากรรับเชิญ และ คุณศุภชัย นิลวานิช ผู้ร่วมคณะสมาชิกดังกล่าว เป็นผู้ซักถาม ที่นี่ ได้ดูบรรยากาศการเลี้ยงปลา โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำกันจริงๆ ซึ่งปลาแต่ละตัวอาศัยเหมือนกับอยู่ในธรรมชาติ เพียงแต่ทุกๆ วัน คุณเม่งฉ่อง จะหาเศษอาหารจากห้างสรรพสินค้า ตลาดสด โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร มาเทและโยนให้กิน วันละ 1 ครั้ง เท่านั้น หลังจาก เดินชมบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่นับ 100 ไร่ มีทั้งปลาบึก ปลาสวาย ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาจะละเม็ดน้ำจืด ฯลฯ [...]

 

เลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์ แปลงงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ไม่มีใครปฏิเสธว่าปลาบึกเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความ เชื่อว่าผู้ใดได้บริโภคปลาบึกจะประสบแต่ความโชคดี มีอายุยืนยาว สติปัญญาเฉียบคม ปลาบึกจึงมีสมญานามว่า “ปลาขงเบ้ง” เพราะมีคุณค่า ทางโภชนาการสูง เนื้อแน่นเป็นแว่นๆ คล้ายวงปีของเนื้อไม้ มีมันแทรกรสหวานมัน จึงมีผู้นิยมบริโภคเป็นจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศ ในขณะที่ปลาบึกในลำน้ำธรรมชาติกลับมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ทำให้ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย พยายามค้นคว้าวิธีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้ในบ่อดิน ในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จ จนสามารถนำไปขยายพันธุ์เพื่อใช้เลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จเป็นแห่งแรกในโลก รศ. ดร.เกรียงศักดิ์กล่าวว่า โครงการวิจัยเพาะพันธุ์ปลาบึกเริ่มขึ้นจากตนมีความสนใจ จึงนำปลาบึกพ่อพันธ์แม่พันธุ์มาจากแม่น้ำโขงเข้ามาเลี้ยงเมื่อปี 2533 ต่อมาในปี 2543 ได้ทำการวิจัยอย่างจริงจัง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จนสามารถเพาะพันธุ์ลูกปลาบึกรุ่นแรกสำเร็จเมื่อปี 2545 จากการวิจัยครั้งนั้นทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถปรับปรุงพันธุ์เพื่อ เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์จนเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ ซึ่งต้องทำในลูกปลารุ่นที่ 2-3 เพื่อให้เกิดมาตรฐานของสายพันธุ์ “จุดเด่นของปลาบึกในสภาพการเลี้ยงในบ่อดินที่ดีจะสามารถโตได้ปีละ 5-10 กิโลกรัม มีผลตอบแทนจากการเลี้ยงประมาณ 5.1 หมื่นบาทต่อไร่ต่อปี ปัจจุบันสามารถพัฒนาการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ได้เป็นอย่างดี ขณะนี้เตรียมขยายผลสู่เกษตรกรที่สนใจ” เขาให้เหตุผลว่า ปัจจัยข้อหนึ่งที่ทำให้แม่โจ้ประสบผลสำเร็จในการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาบึกได้ นั้นคือการนำลูกปลาบึกที่เกิดเมื่อปี 2545 [...]

 

“ปลาสวายเผือก” จัดเป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ด รูปร่างลักษณะทั่วไปเหมือนกับปลาสวาย แต่จะแตกต่างกันที่สีของลำตัวและครีบที่มีสีขาวอมชมพูและตามีสีแดง ในอดีตพบมากตามแม่น้ำและลำคลองโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต จ.นครสวรรค์ ปลาสวายเผือกจัดเป็นปลาที่มีความแปลกและมีความสวยงามแต่คนไทยไม่นิยมนำมาบริ โภค ในตลาดเลี้ยงปลาสวยงามปลาสวายเผือกที่มีอายุ 1-2 ปีและมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 2-3 กิโลกรัม ซื้อ-ขายกันตัวละ 400-600 บาท แต่ถ้าเป็นลูกปลาสวายเผือกที่มีความยาวลำตัวประมาณ 2 นิ้ว ราคาตัวละประมาณ 5 บาท คุณสนั่น นิลกลัด ชาวพระนครศรีอยุธยา มีความชำนาญในการเพาะพันธุ์ปลาสวายเผือก บอกว่าในการคัดเลือกปลามาใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ นั้น ปลาจะต้องมีอายุอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 3-5 กิโลกรัม เพาะพันธุ์ในช่วงฤดูฝนเหมาะสมที่สุด ในการเพาะแต่ละรุ่นคุณสนั่นจะใช้แม่พันธุ์ปลาที่มีความพร้อมและมีไข่เต็ม ท้องโดยนำมาฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนที่ได้จากต่อมใต้สมองของปลาสวายตัวผู้ฉีด เพื่อเร่งการสุกของไข่ แต่ละครั้งของการเพาะพันธุ์คุณสนั่นจะใช้แม่ปลาสวายเผือกจำนวน 3 ตัว ซึ่ง ได้ไข่ประมาณ 3-5 แสนฟอง (เมื่อดูว่าแม่พันธุ์ปลาสวายเผือกมีความพร้อมแล้วให้ทำการรีดไข่และนำมาผสม กับน้ำเชื้อตัวผู้) เป็นที่สังเกตว่าในการเพาะพันธุ์ปลาสวายเผือกจะมีอัตราการรอดต่ำ คือจะรอดเป็นตัวประมาณ 1 แสนตัวเท่านั้น ลูกปลาสวายเผือกที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ ๆ จะมีขนาดความยาวประมาณ 3 [...]

 

ปลาดุกทะเลเลี้ยงในบ่อดินเชิงพาณิชย์ได้ ผศ.ทวีพร เนียมมาลัย และคณะศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ทำการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงปลาดุกทะเลสู่ ชุมชน เป็นกรณีศึกษา ในพื้นที่ ต.บางครก และ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อก่อน หน้านี้ โดยใช้พื้นที่ดำเนินการวิจัยบริเวณป่าชายเลน อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี โครงการ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำแหล่งอาศัยของปลาดุกทะเลในธรรมชาติ บริเวณป่าชายเลน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาขนาดน้ำหนักและการกินอาหารของปลาดุกทะเลในธรรมชาติ วิธีดำเนินการเพื่อการศึกษาปลาดุกทะเลการ ทำประมงแบบเกี่ยวข้องในธรรมชาติครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เดินทางไปกับเรือประมง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม กระแสน้ำ ค่าออกซิเจนยังแหล่งวางไข่ปลาดุกทะเลพร้อมตรวจสอบขนาดของปลาและศึกษาอาหารใน กระเพาะที่ปลากินเพื่อบันทึกสภาพทั่วไปของพื้นที่ ซึ่งผลการศึกษาปลาดุกทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทะเลที่เป็นหาดโคลน และรก ห่างจาก ชายฝั่งประมาณ 4 กิโลเมตรพบได้ว่าแหล่งที่อยู่ของปลาดุกทะเลนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมใน การเจริญเติบโตพบว่าจะมีค่าเท่ากับ 29.5 องศาเซลเซียส มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง =7.44 ความเค็ม 30.60 ส่วนค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำเท่ากับ 30.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะเดียว กันในผลการศึกษาทางเดินอาหารของปลาดุก ทะเลจากการเก็บตัวอย่างสามารถจำแนกชนิด ของอาหารเป็น หอยแมลงภู่ [...]

© 2012 ข่าวเกษตร Suffusion theme by Sayontan Sinha