ชุดทดสอบ “สารโพลาร์” กรมวิทย์ เครื่องระวังสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ อันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง ไม่เพียงแต่คุณภาพจะเสื่อมลง ทั้งสี กลิ่น รสชาติของอาหารและมีความหนืดมากขึ้นแล้วเท่านั้น ยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาร์ที่สามารถสะสมในร่างกายเสี่ยงต่อการก่อให้เกิด โรคร้ายอย่างมะเร็งเป็นอย่างมาก แต่หลังจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกรมส่งเสริมปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครือข่ายอสม. และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมันทอด ซ้ำ ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี อุส่าห์ เพชรคำ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบด้านอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานีกล่าวถึงอันตรายจากน้ำมันที่ผ่านการ ทอดซ้ำหลายๆ ครั้งว่า จะมีคุณภาพเสื่อมลง ทั้งสี กลิ่น รสชาติและมีความหนืดมากขึ้น ที่สำคัญยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาร์ที่สามารถสะสมในร่างกาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ได้ จากข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า สารที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของน้ำมันทอดอาหารเป็นสารก่อกลายพันธุ์ที่ทำให้ เกิดมะเร็งผิวหนังในสัตว์ทดลอง รวมทั้งมีสารจากน้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย โดยสารดังกล่าวเป็นสารที่ก่อให้เกิดเนื้องอกในตับ ปอดและก่อให้เกิดมะเร็งในเม็ดเลือดขาวด้วย “ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือใช้ในครัวเรือนก็ไม่ควรใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำ เกิน 2 ครั้ง แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้เกินก็ให้เทน้ำมันเก่าทิ้ง 1 ใน 3 แล้วก็เติมน้ำมันใหม่ลงไป ก่อนเริ่มทอดอาหารในครั้งต่อไป หรือให้สังเกตน้ำมันถ้ามีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ ฟองมากเป็นควันง่ายก็ควรทิ้งไป” เจ้าหน้าที่คนเดิมระบุอีกว่า [...]

 

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินเบื้องต้นชนิดพกพา สารพิษไซเปอร์เมทริน เป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มไพเรทรอยด์ ซึ่งออกฤทธิ์กำจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด จากการที่ผู้ประดิษฐ์ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินเบื้องต้นออกไป สำรวจ พบว่าแปลงผักของเกษตรกรที่ปลูกผักในภาคกลางและภาคตะวันออกเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้สารพิษไซเปอร์เมทรินฉีดพ่นกำจัดศัตรูพืช สารพิษดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่ตรวจพบตกค้างในผักและผลไม้ส่งออกตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา จนถึงปี 2549 โดยปี 2546, 2547, 2548 ตรวจพบไซเปอร์เมทรินมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และจากศูนย์ข้อมูลบริการแบบเบ็ดเสร็จของกรมวิชาการเกษตรปีล่าสุด 2551 พบสารไซเปอร์เมทรินมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของผักและผลไม้ที่ส่งออก โดยเฉพาะพวกสมุนไพร เช่น ใบกะเพรา และใบโหระพา พบสูงถึง 9 ppm สูงกว่าค่าความปลอดภัย ซึ่งกำหนดโดย CODEX MRL ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล นางอุดมลักษณ์ อุ่นจิตวรรธนะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษ สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ผู้ประดิษฐ์ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินเบื้องต้น กล่าวว่า สารไซเปอร์เมทรินจะออกฤทธิ์กับแมลงหรือคน ทำให้ระบบประสาทผิดปกติ เพราะสารนี้จะไประงับการทำงานเซลล์เมนเบรนในระบบประสาท ซึ่งมีผลต่อการทรงตัวของแมลงหรือคน แต่เนื่องจากแมลงมีรูปร่างเล็กกว่าคนมาก ถ้าได้รับสารนี้ในปริมาณมากอาจหมดสติหรือที่เรียกว่า น็อกดาวน์ สำหรับคนอาจมีอาการมึนซึมหรือการเคลื่อนไหวร่างกายมีอาการผิดปกติเล็กน้อย [...]

 

เลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน รูปแบบใหม่-ปลอดสารพิษ การบริโภคอาหารให้ได้คุณค่าและรู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงนั้น วัตถุดิบที่นำไปประกอบอาหารก็จะต้องสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนด้วย เฉกดั่ง กลุ่มเพาะเลี้ยงหอยแครงบ้านคลองช่อง ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย การนำของ ขนิษฐา เนียมประพันธ์ ที่รวมตัวกันเลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน ส่งจำหน่ายจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะนอกจากคุณสมบัติเด่นปลอดสารพิษแล้ว หอยที่เลี้ยงยังตัวใหญ่และให้คุณค่าทางอาหารสูง ขนิษฐาเล่าว่า กลุ่มเพาะเลี้ยงหอยแครงบ้านคลองช่อง เป็นหนึ่งใน “โครงการอาหารทะเลปลอดภัยไร้สารพิษ” ที่สมัชชาอาหารปลอดภัย จ.สมุทรสงคราม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนการเพาะเลี้ยง เพื่อพัฒนาระบบการผลิตอาหารทะเลให้ปราศจากสารปนเปื้อน และมุ่งหวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารทะเลที่สด สะอาด อร่อยและปลอดภัย “ครั้งแรกกลุ่มจะเพาะเลี้ยงหอยแครงเพื่อจำหน่ายเป็นลูกพันธุ์สำหรับไปเพาะ เลี้ยงต่อ และจำหน่ายเป็นอาหารทะเลสดให้แก่พ่อค้าเพื่อไปจำหน่ายในตลาดแม่กลอง ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากเพาะเลี้ยงในทะเลอย่างเดียวมาเป็นเพาะเลี้ยง ในบ่อดินริมชายทะเล แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร” ประธานกลุ่มแจง พร้อมยอมรับว่าที่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั้น เพราะปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มทำได้เพียงแค่เฝ้าระวัง และคอยตรวจตราโรงงานที่อาจปล่อยสารพิษลงสู่ทะเล เมื่อใดที่น้ำทะเลปนเปื้อนสารพิษ น้ำจะมีสีแดงและขุ่น หอยแครงที่เลี้ยงจะตายหมด ทำให้ชาวประมงขาดทุนทันทีเช่นเดียวกัน กว่าจะสามารถเพาะเลี้ยงได้ใหม่จะต้องรอให้น้ำทะเลฟื้นตัวนานกว่า 4 เดือน สมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงคราม จึงเข้ามาแนะนำให้เพาะเลี้ยงในบ่อดินเนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงน้ำเสียได้ ต่อ เมื่อสมัชชาโดยการนำของ อรุณ เกิดสวัสดิ์ ผจก.แผนงานอาหารปลอดภัย [...]

 

เกาะข่าวเกษตรประจำวันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเข็น “โครงการประกันภัยทางการเกษตร 2552-2554” ในวงเงินงบประมาณรวม 1,221.875 ล้านบาท เข้าสู่ ครม. โดยจัดให้มีการนำร่องรับ ประกันภัยในส่วนของ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าว เพื่อคุ้มครองการลงทุนของเกษตรกร เนื่อง จากพืชเศรษฐกิจทั้งสองชนิดมีพื้นที่เพาะปลูกมาก กว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่การเกษตรของประเทศ หาก ครม.เห็นชอบก็พร้อมเดินหน้า ประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 20 จังหวัด 6 ล้านไร่ พร้อมนำร่องศึกษาวิจัยประกันภัยข้าวโดยตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2554 จะสามารถเริ่มประกันภัยข้าวในพื้นที่ 1 ล้านไร่ ซึ่งรูปแบบภัยที่คุ้มครอง คือ ความเสียหายของพืชจากความแห้งแล้ง เนื่องจากปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช โดยในช่วงแรกคุ้มครองเฉพาะความเสียหายจากภัยแล้ง มีข่าวมากมายเกี่ยวกับการปนเปื้อน สารเมลามีน ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้บริโภค อาทิ นมและอาหาร กรมประมงในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลอาหารสัตว์น้ำทั้งที่ผลิตในประเทศและที่นำ เข้าจากต่างประเทศ ตระหนักถึงปัญหานี้และได้วางมาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนสารเมลามีนในอาหารสัตว์น้ำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการสุ่มตรวจโรงงานการผลิตอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 45 โรง ประมาณ 400 [...]

 

สารปนเปื้อนในอาหาร เป็นสารพิษที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งมีผลทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงเสียชีวิตได้ สารปนเปื้อนในอาหารแบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ประเภทคือ 1. สารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่งออกตามชนิดของสารพิษได้ดังนี้ สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น สารอะฟลาทอกซิน (aflagoxin) ซึ่งเป็นสารสร้างจากเชื้อราพวก แอสเพอร์จิลลัส (aspergillus spp) รานี้เจริญได้ดีในถั่วลิสงและเมล็ดพืชที่ชื้น ซึ่งความร้อนสูงไม่สามารถทำลายสาร อะฟลาทอกซิน ได้ ส่วนใหญ่สารนี้จะตกค้างที่ตับทำให้เกิดเป็นมะเร็งตับ 2. สารพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ส่วนให้เป็นผลมาจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีดังนี้ สารตกค้างจากการเกษตร เช่น ดีดีที ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ซึ่งอาจสะสมในอาหาร เมื่อรับประทานเข้าไปจะเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งเจือปนในอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. สารกันอาหารเสีย เป็นสารที่ช่วยให้อาหารคงสภาพ รส กลิ่น เหมือนเมื่อแรกผลิตและเก็บไว้ได้นาน เช่น สารกันบูด สารกันหืน เป็นต้น 2. สารแต่งกลิ่นหรือรส เป็นสารที่ช่วยให้อาหารมีรสและกลิ่นถูกใจผู้บริโภค หรือใช้แต่งกลิ่นรส ผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของแท้ หรือมีส่วนผสมอยู่มากหรือน้อยทั้งที่เป็นของเทียม สารเหล่านี้ได้แก่ [...]

© 2012 ข่าวเกษตร Suffusion theme by Sayontan Sinha