ชวนชม สร้างเงิน ปลูกง่ายตายยาก สุชาติ ศรีเลอจันทร์ เกษตรกรมืออาชีพยืนยัน คุณสุชาติ เป็นผู้ปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียนมาก่อน เขาผลิตทุกรูปแบบ ก่อนหน้านี้ คือก่อนปี 2540 โป๊ยเซียน ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่หลังจากนั้น วงการโป๊ยเซียนถดถอยไปพร้อมกับเศรษฐกิจ คุณสุชาติ หยุดเลี้ยงโป๊ยเซียน แต่มาให้ความสนใจ ชวนชม งานปลูกเลี้ยงชวนชมยุคเริ่มต้นของคุณสุชาติ ทำแบบสะสมมากกว่า เพราะหาพันธุ์ดีได้ไม่ง่ายนัก แต่ต่อมาทำจริงจัง จนทุกวันนี้ ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และทำได้คุณภาพดีคนหนึ่ง “ชวนชม ปลูกหลังจากโป๊ยเซียนตกลงมา ช่วงปี 2541 ทำแล้วขายได้น้อย จึงหันมาทำชวนชม ทำอยู่ปีสองปี ตอนนั้นทุนไม่มี บางช่วงต้องทำไม้ขายได้เร็วหลังฟองสบู่แตก ช่วงนั้นทำไม้ผลหลายปี มีขนุนศรีบรรจง มะม่วงมหาชนก กิ่งไม้ผลสร้างเงินให้มากคือ พุทราจัมโบ้ สำหรับชวนชม เมื่อก่อนเราได้พันธุ์ดีน้อย ปัจจุบันผสมเกสรได้พันธุ์ดีมาก ทุกวันนี้หลายสวนได้ดอกซ้อน 3 ชั้น ที่บ้านผมเด็กๆ ผสมไว้ได้ดอกซ้อนหลายต้น ทำได้สีแปลกๆ เช่น แดงขอบน้ำเงิน แดงขอบกรมท่า” คุณสุชาติ อธิบายและบอกอีกว่า “ตอนนี้มี [...]

© 2012 ข่าวเกษตร Suffusion theme by Sayontan Sinha