การเลี้ยงหมูขุน

Add a comment March 7th, 2009

หมูขุน
เลี้ยงหมูขุน รายย่อย-รายได้ก็ใช่ย่อย

ช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ มนุษย์เงินเดือน คนทำงานบริษัท หรือคนจากพื้นที่เกษตรที่เข้ามาทำงานในเมือง อาจต้องบ่ายหน้าออกสู่จังหวัด ต่าง ๆ แล้วมองหาอาชีพทางการเกษตรทำกันแทนอาชีพเดิม ซึ่งในยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อาชีพทางการเกษตรก็ใช่ว่าต้องขะมุกขะมอม เสมอไป ไม่เว้นแม้แต่อาชีพ “เลี้ยงหมู”

ปัจจุบันการเลี้ยงหมูหรือสุกรได้มีการพัฒนามากขึ้น มีการเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด การให้อาหารก็เป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้เกษตรกรเลี้ยงและดูแลสุกรง่ายขึ้น โดยทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ก็มีโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อย มีการถ่ายทอดความรู้ในการ “เลี้ยงหมูขุน” การจัดการ จัดสร้างโรงเรือนระบบปิด ติดเครื่องให้อาหารอัตโนมัติให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อย่างเช่น ราย “สุวารีฟาร์ม” ฟาร์มเลี้ยงหมูขุนที่มี สุวารี เอี่ยมรำ ดูแลฟาร์มเพียงคนเดียว ซึ่งทีม “ช่องทางทำกิน” ได้ไปสัมผัสมา

สุวารี เอี่ยมรำ เกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงหมูขุน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพฯ มา 3 ปี เล่าว่า ก่อนที่จะมาทำอาชีพเกษตรกรเลี้ยงหมูนั้น เดิมไปทำงานเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกับสามี หลังจากที่ตั้งท้องก็ตัดสินใจเดินทางกลับมาตั้งหลักที่เมืองไทย พอกลับมาอยู่บ้านก็พยายามมองหาอาชีพที่เป็นธุรกิจของตัวเองทำ จนได้ไปเห็นเพื่อนที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูแล้วมีรายได้ดี จึงคิดว่าน่าจะลองเลี้ยงดู เพราะคิดว่าน่าจะสร้างรายได้ที่ดี อีกทั้งก็มีความชอบในอาชีพเกษตรกรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเป็นเกษตรกรเลี้ยงหมู

หลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะเลี้ยงหมู จึงไปปรึกษาและศึกษาการทำฟาร์มกับทางซีพีเอฟเพื่อขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริม เกษตรกรรายย่อย และหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดไว้ ก็ตกลงทำทันที

“ที่เลือกเข้าโครงการนี้ก็เพราะเห็นว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะด้านการเลี้ยงสุกร มีการดูแล ส่งสัตวบาลเข้ามาดูแลตลอด ให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยง การจัดการ”

สำหรับเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้คือ มีที่ดิน 5 ไร่ และพื้นที่จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบว่าเหมาะสมด้วย โดยพื้นที่เลี้ยงหมูนั้นชุมชนโดยรอบต้องยอมรับ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ซึ่งพื้นที่ 5 ไร่ต้องมีเงินทุน 2,500,000 บาท ที่สำคัญคือจะต้องมีใจรักในอาชีพนี้ด้วย

เจ้าของฟาร์มเล่าต่อว่า เงินทุน 2,500,000 บาท จะใช้สร้างโรงเรือนระบบปิด ปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ หรืออีแวป (Evaporative cooling system) ขนาด 9 x 107 x 2 เมตร พื้นทำเป็นคอนกรีต ผนังคอนกรีต แบ่งออกเป็นคอก จำนวน 11 คอก จุหมูได้คอกละ 50 ตัว สามารถเลี้ยงหมูได้ทั้งหมด 550 ตัว ต่อ 1 รุ่น ส่วนระบบการให้อาหารจะติดไซโล หรือเครื่องจ่ายอาหารอัตโนมัติ ขนาด 7.5 ตัน 1 ลูก

เมื่อทำการสร้างโรงเรือนเรียบร้อย ก็เริ่มนำเอาลูกหมูมาเข้า โดยลูกหมูที่เอาเข้ามาจะมีอายุ 18 วัน เป็นลูกหมูที่เพิ่งหย่านม ลูกหมูที่นำเข้ามาจะต้องใช้ไฟอบเพื่อให้ความอบอุ่น ประมาณ 1 เดือน

การให้อาหารก็ให้ตามปกติ เช้า-เย็น ปริมาณที่ให้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหมู ถ้าหมูเล็กก็จะให้อาหารวันละประมาณ 500 กิโลกรัมต่อรุ่น หมูใหญ่ขึ้นก็เพิ่มปริมาณอาหารมากขึ้นเรื่อย ๆ

ส่วนการดูแลทำความสะอาด ภายในโรงเรือนจะต้องเน้นเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก ช่วงหมูยังเล็กการทำความสะอาดก็ยังไม่หนัก แต่เมื่อหมูเริ่มโตต้องทำเพิ่มเป็นวันละ 3 ครั้ง ต้องกวาดมูลทิ้ง เปลี่ยนน้ำ ดูแลอาหารวันละ 2 เวลา เช้า-เย็น และต้องควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน เฉลี่ยที่ 28 องศาฯ

ที่สำคัญไม่ควรอาบน้ำให้หมู เพราะจะทำให้สุขภาพหมูแย่

สุวารีบอกต่อไปว่า หมู 1 รุ่นจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 24 สัปดาห์ หมูจะได้น้ำหนักตามที่ต้องการ ซึ่งทางซีพีเอฟจะส่งพนักงานมาจับ โดยใน 1 รุ่น หมู 550 ตัว ถ้าดูแลเลี้ยงดูดี หลังหักค่าไฟฟ้าเดือนละ 4,000 บาท และค่าแรงอีกเดือนละประมาณ 5,000 บาท ก็จะเหลือรายได้ประมาณ 170,000 บาทต่อรุ่น

กับค่าอาหารเลี้ยงหมูนั้น ถ้าอยู่ในโครงการนี้จะไม่เสีย ทางโครงการจะจัดการให้ โดยรายได้ของเกษตรกรจะมาจากน้ำหนักหมูที่เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงดู ขณะที่ค่าไฟนั้นถ้าในฟาร์มมีระบบผลิตไบโอแก๊ส ก็อยู่ที่เดือนละประมาณ 4,000 บาท แต่ถ้าไม่มีก็จะตกประมาณเดือนละ 12,000 บาท

ใครที่สนใจขอเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหมูขุน สุวารีฟาร์ม ก็ลองติดต่อสอบถามกับสุวารีที่ โทร. 08-4825-9815 ส่วนถ้าใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการ “เลี้ยงหมูขุน” ด้วยการใช้เทคโนโลยี-อุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาช่วยเลี้ยง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อยของซีพีเอฟ ก็ติดต่อสอบถามไปที่ โทร. 0-2675-9909.

คู่มือลงทุน…เลี้ยงหมูขุน

ทุนเบื้องต้น ขึ้นอยู่กับขนาด-ปริมาณการเลี้ยง
ทุนหมุนเวียน ประมาณ 50,000 บาท/550 ตัว
รายได้ ประมาณ 170,000 บาท/550 ตัว
แรงงาน 1-2 คนขึ้นไป
ตลาด เข้าโครงการมีบริษัทรับซื้อถึงฟาร์ม
จุดน่าสนใจ เข้าโครงการจะดูแลง่าย-รายได้ดี

บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์
dailynews 1. March 11th, 2009 at 15:48 | #1
  สมคิด

  ต้นทุนในการสร้างโรงเรือนผมมีไม่พอจะทำอย่างไรครับผม
  รับราชการทหารอยู่ไมทุนพอแต่อยากทำเพราะว่าตั้งใจมานานแล้วขอคำแนะนำหน่อยผมมีที่อยู่ 14 ไร่

 2. March 12th, 2009 at 10:19 | #2
  prasit

  ผมอย่างเลี้ยงหมูควรทำอย่างไร

 3. March 12th, 2009 at 10:20 | #3
  prasit

  ติดต่อลูกหมูได้ที่ไหน
  เขาเลี้ยงกันอย่างไร

 4. March 12th, 2009 at 10:22 | #4
  prasit

  ผมมีบ่อปลาประมาณ10ไล่จะเลี้ยงหมูได้ไหมครับ

 5. April 27th, 2009 at 16:58 | #5
  ไกรสร

  เงินทุนผมมีแค่ 50,000 บาทเองเลี้ยงได้แค่ 20 ตัว พอหาทุนได้ที่ใหนบ้าง

 6. May 12th, 2009 at 14:12 | #6
  Auto

  ได้จริงหรือค๊าป

 7. May 30th, 2009 at 11:02 | #7
  มันจะคุ้มเหรอ คิดดูให้ดีก่อนนะ

  รายได้ 170,000 บาทต่อรุ่น ปีนึงเลี้ยงได้ 2 รุ่น เลี้ยงเก่งสุดๆ ได้กำไรปีละ 340,000 บาท นะครับ
  สร้างโรงเรือน 2,500,000 บาท ไม่ได้มีเงินสด จะต้องไปกู้ธนาคารแห่งหนึ่งมา ดอกปีละ 10% ระยเวลา 5 ปี
  กู้แบบธุรกิจ รายย่อย หรือทางบริษัทจะเส้นใหญ่เพิ่มระยะเวลาการใช้หนี้ก็ว่ากันไป แต่ต้องไม่มีค่าซ่อมเลยนะ ใน
  5 เนี่ย
  เริ่ม เสียดอกตั้งแต่เริ่มกู้ วันแรก ส่งธนาคารเดือนละ 50,000 บาท ปีละ 600,000 บาท เสียภาษีเอง
  600,000 – 340,000 = 260,000 บาท คูณกับ 5 ปี = 1,200,000 บาท ก็แล้วจะให้ไปหาที่ไหนมาโป๊ะล่ะ ก็เจ๊งไง

 8. October 29th, 2009 at 15:04 | #8
  ทิพวรรณ

  อยากจะรู้ข้อดี ข้อเสียของการเลี้ยงหมูขุน

 9. November 1st, 2009 at 13:52 | #9

  อยากรู้ราคาลูกหมูขุนแถวๆโคราช
  ช่วยบอกหน่อยนะคะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 10. November 13th, 2009 at 18:04 | #10
  Dokaor

  เราก็อีกคนที่สนใจที่จะเลี้ยง ตามที่เรามีข้อมูลนะ

  เท่าที่เราโทรถามผู้ดูแลโครงการสาขาใกล้บ้านของเรา เงินทุนที่ใช้จะอยู่ที่ 2,000,000 บาท สำหรับฟาร์แบบปิดแต่ยังไม่มีบ่อแกสชีวภาพ ซึ่งเราสามารถต่อเติมได้ในภายหลัง (อาจสูงกว่าหากรวมการนำไฟฟ้าแรงสูงเข้าฟาร์ม เพราะต้องใช้กระแสไฟฟ้าสูงมาก) หากต้องการเงินทุน คุณมีที่ดินแค่ 5 ไร่ คุณก็สามารถกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพได้ โดยที่คุณสามารถกู้ได้แค่70% ของเงินทุนที่คุณต้องใช้ในโครงการ นั่นก็คือถ้าเงินทุน 2,000,000 บาท เราสามารถกู้ได้ 1,400,000 บาท อีก 600,000 บาท เราต้องหาเอง … อายุการใช้งานของฟาร์มจะอยูที่ 20-30 ปี กับการลงทุนแค่ครั้งเดียวเราว่าคุ้มนะ และถ้าฟาร์มยังไม่มีบ่อแกสค่าไปจะไม่เกิน 40,000 บาท ต่อ 1 รุ่น … รุ่น ใช้เวลา 21 สัปดาห์ และ 21 สัปดาห์ไม่ใช่ระยะเวลาเลี้ยง แต่หมายถึงการเลี้ยงกระทั่งขาย กระทั่งทำความสะอาดฟาร์มและพร้อมที่จะลงหมูรุ่นต่อไป ..การชำระหนี้ธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 8 ปี หลังจากนั้น ก็จะเริ่มเป็นผลตอบแทน

  หากมองในแง่ระยะเวลาที่เสียไป จะเท่ากับ 12×8=96 เดือน หากเราเงินเดือน 15,000 บาท เกินก้อนที่เราได้ คือ 1,440,000 บาท คิดว่าเราจะเก็บได้ไหม? แต่หากเราเลี้ยงหมูเรายังมีทุนที่จะทำมาหากินต่อไปอีก 10 กว่าปี หากคิดเป็น 12 ปี 3 ปี เลี้ยงได้ 7 รุ่น รุ่นละ 200,000 บาท(โดยเฉลี่ยรวมอัตราเงินเฟ้อในอนาคต)เงินได้รับจะเท่ากับ 5,600,000 บาท เราว่าคุ้มนะ

  เกษตรกรรายหนึ่งเค้าทำมาปีนี้เป็นปีที่ 8 แกบอกว่าดีมาก (ใช้เงินทุนของตัวเอง) ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะ ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า รายได้จะอยู่ที่ 3.50-4.10 บาท ต่อ กิโลกรัม โดยที่ หมู 1 ตัว จะประมาณ 130-150 กิโลกรัม แล้วแต่การดูแลของเรา

  ฟาร์มเค้าขนาดแค่ 500 ตัวเอง แต่รายได้สุทธิเค้าไม่เคยต่ำกว่า 190,000 บาท ต่อรุ่น ค่าไฟฟ้าไม่เคยเกิน 8,000 บาทต่อเดือน และทาง CP จะโอนเงินมาให้จ่ายก่อนเสมอ แล้วช่วงนี้ความต้องการของตลาดสูงมากทำให้ CP ต้องขยายการผลิตเพิ่มขึ้นอีก

  ถ้าถามว่าคุ้มไหม? เราว่าคุ้ม มองในระยะยาว 10 ปี 20 ปี อีกนานกว่าตลาดจะอิ่มตัว วันไหนคนเลิกกินข้าว เลิกกินหมู วันนั้แหละ CP จะเจ๊ง!!!!! เป็นไปได้หรือไม่ คิดเองนะคะ

  …. ระหว่างเป็นเกษตรกร มีเงินก้อนทุก 5 เดือน 1 ปี เงินเก็บ 400,000 กับเป็นลูกจ้างบริษัท หาเลี้ยงปากไปวันๆ อายุ 40-50 ปี ถึงจะมีเครดิตกู้เงินมาสร้างบ้านแล้วนั่งผ่อนหนี้ตอนแก่… ก็ตัวใครตัวมันนะคะ ความคิดคนเรามันไม่เหมือนกานนนนน!!!!!!

 11. January 1st, 2010 at 09:49 | #11
  off

  เห็นด้วย กับคุณ Dokaor ครับ

 12. February 16th, 2010 at 21:14 | #12
  ข้าวโพด

  ต้อนนี้ก็ทำกิจการฟาร์มหมูขุนอยู่

 13. March 28th, 2010 at 11:21 | #13
  นคร

  ผมมีทุนไม่มากแค่150,000เองจะให้ทำอย่างไรก่อนครับ

 14. May 5th, 2010 at 07:47 | #14
  Jack

  ทำไมเราไม่ ทำโรงเรือนเลี้ยงเอง หาพันธ์เองครับ ทำไมถึงต้องทำกับ CP ด้วย ผมสงสัยจริงๆครับ ผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ

 15. May 6th, 2010 at 07:03 | #15

  สนใจทำฟาร์มเลี้ยงหมูค่ะ

  ขอข้อมูลเพิ่มเตมและรายละเอียดที่จะเริ่มเลี้ยง

  ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

 16. May 20th, 2010 at 16:07 | #16
  อ้อมใจ

  น่าจะมีกองทุนสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่-จากรัฐงบประมาณเยอะ

 17. May 20th, 2010 at 16:10 | #17
  อ้อมใจ

  ลงทุนสูงไม่มีประกันราคาเสี่ยงถ้าลงทุนเยอะ

 18. May 22nd, 2010 at 11:29 | #18
  yuthana

  ตอนนี้ทำธุรกิจตัวเองอยู่แต่ประสบปัญหาภาวะสภาพคล่องตัวทางการเงินของธุรกิจ จึงต้องการอยากหาอาชีพอย่างอื่นรองรับต่อไป โดยพื้นฐานครอบครัวภรรยามีสวนยางอยู่จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ มีที่อยู่ประมาณ 12 ไร่ ตัวเองกรีดยางไม่เป็น อยากจะเลี้ยงหมูขุน อยากได้ข้อมูลในการติดต่อ ซีพีเอฟ ในการเลี้ยงหมู และสินเชื่อที่จะเข้ามาเป็นแหล่งเงินทุนในการเลี้ยงหมู ขนาดของฟาร์มเลี้ยงมีกี่ขนาด ถ้าเราทดลองเลี้ยงเบื้องต้น 200-300 ตัวจะได้ไหม จะคุ้มทุนหรือเปล่าถ้าทำกับโครงการ CPF มีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาหรือเปล่า ตั้งใจจะไปอยู่ต่างจังหวัดเร็ว ๆ นี้ รบกวนข้อมูลด่วนด้วยครับ

 19. May 29th, 2010 at 08:19 | #19
  ตาดำ

  ตอนนี้หมูขุนราคาดี แต่ลูกหมูเป็นที่ต้องการของเกษตรกร หากเลี้ยงแม่พันธ์ไว้ให้ลูก คงประหยัดได้อีกทาง

 20. June 6th, 2010 at 16:58 | #20
  bandits

  ขายลูกหมูหย่านม อยู่แถวโคราช อ.ลำทะเมนชัย
  เอาไปเป็นแม่พันธุ์ก็สวย หรือ เอาไปขุนก็ได้น้ำหนักดี
  ปัจจุบันตลาดราคาตัวละ 1900 บาท
  แต่เราไม่ขาย เราขายแค่ …….
  สนใจติดต่อ 0819994558 (เราคุยกันได้ ^_^)

 21. July 5th, 2010 at 14:31 | #21
  นานา

  เรียนท่านที่อยากเลี้ยงหมูขุน ทั้งหลาย เราก็ไม่รู้อะไรมากมายนัก แต่เรารู้ว่า เพื่อนเราเริ่มเลี้ยงที่ละ 30 ตัว ส่งให้เขาเพื่อนเรายังได้กำไรเลย และ ฟาร์มที่เป็นการรับจ้างเลี้ยงกับบริษัท ก็ไม่ได้มีแค่ CPF อย่างเดียวนะ ยังมี Betagro ด้วยเพื่อนเราเลี้ยงอยู่ สร้างฟาร์ม มา ที่ละหลังพอเริ่มมีเงินหมุนเวียนมากก็ก็สร้างเล้าเพิ่มอีกก็ได้ เพราะตอนนี้เพื่อนเรา ก็มีตั้ง 4 หลัง ถ้าเป็นหมูที่เป็น 2 สายที่เป็นแม่พันธุ์ ถ้าบริษัทคัดพันธุ์ได้จากฟาร์ม เราก็ได้ค่าพันธุ์อีกหลายร้อยเลยทีเดียว เรายังอยากเลี้ยงเลย แต่ที่บ้านเราที่โคราชทำไร่ เราจึงอยากเลี้ยงหมูหลุม เพื่อที่จะนำมูลมาทำปุ๋ยได้ด้วย ค่ะ
  ถ้าใครมีอะไรสอบถามก็ เมล์มานะค่ะ Nawarat_1234@hotmail.com

 22. July 21st, 2010 at 15:37 | #22
  Jho

  พ่อผมเลี้ยงอยู่ที่อุดรครับ ท่านบอกว่าเหลืออีก 2 รุ่น (8 เดือน) ท่านก็หมดหนี้ที่กู้มาแล้ว กู้มาพร้อมกันกับตอนที่ผมซื้อบ้านเลย ก็ดีนะครับ ขี้หมูก็ทำแก๊สใช้ได้ แล้วนำมาตากแห้งขายให้กับเพื่อนบ้านที่ทำนาแถวบ้านราคาถูกๆ ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี ตอนนี้ขายดีมากเลยครับ เค้าบอกว่าดินร่วนดีกว่าปุ๋ยเคมี ทางซีพีเค้าก็ดูแลดีครับ

 23. August 4th, 2010 at 15:16 | #23
  ผู้ใหญ่ใจดี

  ถ้าเราทำโรงเรือนเองแล้วจะหาลูกหมูมาเลี้ยงเองแล้วจะขายให้ใครครับจะมาใครมารับซื้อจากเราหรือเปล่า

 24. August 20th, 2010 at 11:32 | #24
  noi

  คุ้มผมกำลังดำเนินการขึ้น 2 โรง(สี่ล้าน)ลงทุนครั้งเเรกสูงเเต่ไม่เสี่ยงรายได้สองโรงปีละ เเปดแสน ส่งธนาคารระยะยาว
  ส่งทุกเดือนธนาคารชอบ เหลือเต็มๆ(ขอกู้ง่ายซีพีทำโครงการให้ธนาคารอนุมัติโครตง่าย)(เลี้ยงง่ายให้หมูสะอาดอย่างเดียวจบครบห้าเดือนรับเงินทันที)ขี้หมูขายได้อีกกระสอบละ35บาทปีละเกือบ 50000 บาทevapใช้ยันม่าปั่นเครื่องเดียวพ่วงสองโรงประหยัดสุดๆ ทำขั้นตำสองโรงถึงจะคุ้ม

 25. August 21st, 2010 at 09:58 | #25
  conankung

  การเลี้ยงแล้วขายกับ CP คือเราได้แน่นอนโดยไม่ต้องหาตลาดขายเองและที่สำคัญ
  เราไม่ต้องกลัวพ่อค้าคนกลางมาคอยโกงน้ำหนักตราชั่ง เงินแน่นอนกว่านะจะบอกให้

 26. August 28th, 2010 at 18:21 | #26
  Nong_Kai

  เอ..ว่าแต่ พื้นที่ 5 ไร่ สร้างโรงเรือนได้แค่โรงเรือนเดียวเองเหรอคะ เพราะถ้าตามขนาดจริงๆ แล้วน่าจะได้สัก 2 โรง
  เรือนก็จะดีนะคะ หมายถึงรวมถนนภายในฟาร์มและบ่อแก๊สชีวภาพด้วยแล้วอ่ะค่ะ เพราะขนาด 9 x 107 x 2 เมตร
  ก็จะเท่ากับ ใช้พื้นที่ในการสร้างโรงเรือนเพียงแค่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน ฉะนั้นที่เหลืออีก 3 ไร่ 3 น่าจะใช้สร้างโรงเรือน
  ได้อีกหลังหนึ่งเลยนะคะ และถ้าทำได้ ก็น่าจะมีรายได้ที่เป็นทวีคูณขึ้นอีกนะคะ ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยค่ะ

 27. September 14th, 2010 at 16:22 | #27
  พุท

  ต้องการลูกหมูขูนจำนวนมากสนใจติดต่อ0870876025

 28. September 19th, 2010 at 16:11 | #28
  wat

  มีทุนแค่300000จะเลี้ยงหมูกับCPFได้ไหมครับ

 29. November 26th, 2010 at 00:20 | #29
  da

  ต้องการเลี้ยงหมูกับซีพีเอฟต้องทำอย่างไรขอข้อมูลด้วยคะ

 30. February 13th, 2011 at 23:05 | #30

  ผมว่าถ้าใคร มีเงินทุนไม่พอ เราไปดู โรงเรือนที่เขา ทำแล้วเอามาทำเป้นของเรา จะประหยัดกว่าครับ

 31. March 5th, 2011 at 14:57 | #31
  123456

  ผมก็เป็นชาวบ้านตาดำๆคนหนึ่งขอถามหน่อยว่าคนทำไร่ทำนาจะเอาเงินมาจากไหน เป็นล้านๆแค่ส่งค่าปุ๋ยแต่ละปีก็แย่มากแล้วคิดบ้างสิคับผม

 32. April 19th, 2011 at 16:35 | #32
  อัชญา เหล่าอัน

  ต้องการทำธุรกิจนี้ จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต้องมีเงินเท่าไหร่

 33. May 29th, 2011 at 16:36 | #33
  มานิตย์

  ต้องหาที่แบบไหนจึงเหมาะกับการเลี้ยงหมู ผมสนใจที่จะเลี้ยงมากๆๆแต่ไม่มีข้อมูลใดและเงินทุนก็น้อยต้องการทำแบบ 20-30ตัว พอดีว่าทำสวนยางอยู่ด้วยไม่ค่อยมีเวลามากนัก

 34. June 9th, 2011 at 16:19 | #34
  คิดให้ดีก่อน ซีพีเล่นเอา

  จะบอกว่าถ้าทำเองไม่ถึงราคานั้นหรอก

  เอาเงินเรามาลงทุนให้ซีพีทำไม

  ลองคิดดูดีๆๆๆๆๆๆๆ

  เลี้ยงหมูนะ ต้องดูแลดีมากๆๆๆ

  ไม่ใช่หมา ที่ให้ข้าวแล้วก็จบ มันมีอะไรอีกเยอะ

 35. July 11th, 2011 at 06:38 | #35
  มะนาวหวาน

  ตอนนี้ราคาหมู กก. อยู่ที่เท่าไหร่แล้ว

 36. August 7th, 2011 at 14:16 | #36
  หมูมิ้ว

  อยากรู้จริงแนะนำได้ เพราะเราก็เลี้ยงอยู่เหมือนกัน
  ขอแนะนำให้ไปพบนักวิชาการแต่ละบริษัท เช่น เบทาโกร หรือ cp (ฟาร์มผม ขึ้นกับ betagro )
  และบอกถึงความสนใจที่จะเลี้ยง มันไม่ใช่ว่าใครก็เลี้ยงได้เหมือนกัน มันต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทเช่นกัน
  เรื่องทุนไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่อยู่ที่ใจรักที่จะทำ และต้องทำให้ดี บางคนรวยมีเงินเป็นล้าน แต่ที่ทางไม่อำนวย อีกทั้งต้องผ่านการประชาคมจากแหล่งชุมชนนั้นๆ มันก็คงยากที่จะอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงได้ แต่บางคนมีเงินในแบ้งค์ไม่เท่าไหร่ มีที่ทางดี
  ชุมชนอนุญาติ เขาจึงได้รับการอนุมัติให้เริ่มดำเนินการได้ ถ้ารักและชอบที่จะทำธุรกิจแบบนี้ต้องมีเวลาสำหรับการดูแลสุกร
  ก็เพราะงานนี้มันก็คือ sme ขนาดย่อม ทาง cp หรือ betagro เขาจะแนะนำให้คุณเอง อย่ากังวลเรื่องทุนหรือผลกำไร ถามใจเราเองว่าพร้อมสู้และทำงานนี้มากแค่ใหนดีกว่าครับ
  ส่วนผมน่ะเลี้ยง 1000 ตัวของเบทาโกร นะ ผมดูแลเองกับการจัดการในฟาร์มไม่ว่าใส่อาหาร ล้างคอก พ่นยา ฉีดยาหมูป่วย ดูอาการหมูให้ออก ว่ามันสบายหรือป่วย อยู่กับหมูทั้งวัน แล้วถ้าเราดูแลดีแล้ว มีเหรอกำไรจะไม่มา อยากรู้ว่าได้มากน้อยยังไงผมแนะนำให้ไปปรึกษา กับ cp หรือ betagro เลยดีกว่า แม้รู้มากเพียงใดแต่มันก็ยังเป็นแค่ข้างนอก ผมยืนยันได้ว่าผลตอบแทนแต่ละรุ่นเกิน 4.0 – 4.8 แสน/รุ่น สำหรับฟาร์มผมนะ ผมจะเอาใจช่วยครับ

 37. August 23rd, 2011 at 11:32 | #37

  หาเกษตรกรร่วมโครงการส่งเสริม
  ตอนนี้ผม(ปรีชา)กำลังหาเกษตรกรร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรกับ กลุมธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ อยู่
  ปีนี้นโยบายการขยายเขต มีสี่จังหวัด คือ โคราช มหาสารคาม อุบล และมุกดาหาร
  หากท่านใดสนใจในรายละเอียดการเลี้ยง เงินทุน ที่มาแหล่งเงินทุน ผลตอบแทน
  ติดต่อผม เบอร์ 0819918024 จะได้เข้าไปพูดคุยแนะนำครับ

 38. September 12th, 2011 at 16:14 | #38
  เฉลิม มุกดาหาร

  ผมก็เป็นคนหนึงที่สนใจกำลังจะเลียงหมูครับ..กำลังหาข้อมูลอยู่ตอนนี้จะเลียงประมาณ 20 ตัวก่อนหลังจากที่ลาออกจากงานโรงงานก็ไม่รู้จะทำธุระกิจอะไรดีเพราะว่าผมไม่มีความรู้และประสบการทางดานนี้เลยจึงอยากขอคำแนะนำจากผูมีประบการครับผม….

 39. October 26th, 2011 at 16:14 | #39
  นพชัย

  noi สนใจเครื่องปันยันม่า ขอเบอร์โทรด้วยขอบคุณมาก

 40. October 26th, 2011 at 16:16 | #40
  นพชัย

  นพชัย เบอร์โทร 0801864338

 41. February 19th, 2012 at 10:30 | #41
  Atime

  พ่อกับแม่กำลังมีแพลนว่าจะเลี้ยงหมู แต่เงินทุนประมาณ 3-5 แสน จะพอไหม หรือต้องเริ่มทำอย่างไรดี ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลย หรือบริษัทไหนสนใจให้ร่วมด้วย ติดต่อมาที่ 082-0968096 มีแพลนว่าจะกู้เงินได้ประมาณมิถุนายน

 42. February 23rd, 2012 at 13:05 | #42
  tommoby

  ประกาศครับ ขณะนี้ทาง CPF มีความต้องการรรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน จำนวนมากครับ
  เขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ท่านใดสนใจโทรสอบถามได้ครับ เบอร์ 084-7528034 (ผู้จัดการโยธิน) ครับ
  รายละเอียดคร่าวๆนะครับ 1.รายได้เฉลี่ย 450 บาท/ตัว (เลี้ยงที่ 600 ตัว/รุ่นครับ)
  ** รายได้ขึ้นอยู่กับการประสิทธิภาพเลี้ยงครับ โอกาศตัวละ 500 บาท/ตัวเป็นเรื่องหมูๆครับ

 43. February 25th, 2012 at 02:33 | #43

  ใครมีฟามหมู สนใจรับสมัครคนเลี้ยงหมูติดต่อมานะครับ ผมไม่มีประสบการณ์แต่อยากเรียนรู้ maysa_mimi@hotmail.com

 44. April 13th, 2012 at 17:05 | #44

  อยากให้แนวคิดใว้ครับว่า
  ต่อไปอาชีพการเกษตรจะมีความสำคัญมากขึ้นกว่าทุกวันนี้ เพราะบุคลากรที่เกียวข้องน้อยลงทุกวัน
  ทุกคนมองหาแต่งานที่สบาย ไม่ได้มองหางานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
  แต่การลงทุนมีความเสียง จะลงทุนเอง(เสี่ยงมาก) หรือหาพี่เลียงก่อนก็ได้ครับ
  เปิดใจรับข้อมูล และพร้อมจะพาไปดูงานครับ เมื่อทานสนใจ

 45. April 22nd, 2012 at 13:28 | #45
  mn

  แถวภาคเหนือไม่มีเหรอครับติดต่อหน่อยครับ081-3780183 ครับ

 1. No trackbacks yet.
Comments feed